اخبار هنری

ثبت نام دوره جدید کارگاه آشنایی با مکاتب

دوره جدید کارگاه آشنائی با مکاتب ادب و هنر با تدریس  استاد فریدون خسروی از روز پنج شنبه دهم مرداد نود وهشت آغاز خواهد شد . ثبت نام شدگان در این کارگاه  در سه دوره ( پایه نخست , مسند نشینی خرد , مدرن و پسامدرن) با مکاتب فوق آشنا