سایر

دوره های آموزش زبان

الف: ترمیک کلاسهای ترمیک برای آموزش چهار مهارت خواندن – نوشتن – شنیدن و صحبت کردن به صورت دوره های پیوسته برگزار می گردد. ب : مکالمه کلاسهای فقط مکالمه , جهت افرادی که به علت ارتباطشان با افراد انگلیسی زبان , نیاز مبرم به یادگیری مکالمه دارند , تشکیل