ثبت نام دوره جدید کارگاه آشنایی با مکاتب

ثبت نام دوره جدید کارگاه آشنایی با مکاتب

دوره جدید کارگاه آشنائی با مکاتب ادب و هنر با تدریس  استاد فریدون خسروی از روز پنج شنبه دهم مرداد نود وهشت آغاز خواهد شد .

ثبت نام شدگان در این کارگاه  در سه دوره ( پایه نخست , مسند نشینی خرد , مدرن و پسامدرن) با مکاتب فوق آشنا خواهند شد .

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*