دپارتمان هنر

با راه های ساده می توانید ایده های خود را به دنیا نشان دهید

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است
در این قسمت شما میتوانید نمونه آثاری که توسط دپارتمان هنر خلق شده است رامشاهده نمائید.

در این قسمت قسمتی از اشعار شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با ترجمه و تحلیل قابل مشاهده است.

در این قسمت شما می توانید  از اخباردپارتمان هنر موسسه مطلع شوید

در این بخش شما می توانید سخن بزرگان و مطالب شنیدنی و خواندنی با موضوعیت هنری را مطالعه نمائید

آثار برخی از هنرجویان موسسه

ونسون ونگوک
ونسون ونگوک
هنرجو در سالهای 97 و 98
ونسون ونگوک
ونسون ونگوک
هنرجو در سالهای 97 و 98
اثر هنری

0+

اثر هنری

فارغ التحصیل

0+

فارغ التحصیل

گالری

0+

گالری

شعبه ها

0+

شعبه ها

آخرین اخبار هنری موسسه

نمایش دوره های هنری

معمولاً طراحان گرافیک برای از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است.