اسامی قبول شدگان در المپیاد بین المللی HIPPO

اسامی قبول شدگان در المپیاد بین المللی HIPPO

راه یابی خانم ها ساناز جوابخت و ثنا اطمینانی اصفهانی به مرحله دوم المپیاد بین المللی هیپو از موسسه فرهنگی هنری شکوه تربیت را به خانواده محترم ایشان و همکاران و دانش پژوهان موسسه تبریک عرض می نماییم.
لازم به ذکر است این المپیاد که در روز جمعه هیجدهم بهمن نود وهشت در شش سطح برگزار گردید که سه نفر از اصفهان در سطوح
Little , Hippo 5و Hippo4
به مرحله دوم راه یافتند که دو نفر اعلام شده از این موسسه در سطوح Hippo5 , Hippo 4 با متقاضیان سراسر جهان به رقابت پرداختند.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*