تعطیلی موسسه تا آخر این هفته

تعطیلی موسسه تا آخر این هفته

موسسات فرهنگی هنری شکوه تربیت و سپه علم روز و کلیه شعبات آنها تا پایان روز جمعه نهم اسفند نود و هشت تعطیل می باشد.

 

 

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*